De schepping in 7 dagen

Passie en missie

Wij zijn hobby fotografen en publiceren uit eigen werk via deze site. Wij willen u graag laten zien van welke natuur wij blij worden. Om een logische structuur aan te brengen in de fotocategorieën, heb ik er bewust voor gekozen om de foto’s in te delen naar de zeven dagen van de Schepping zoals God die gemaakt heeft. Ik heb dat al jaren op mijn hart en wij willen graag de HEERE hiermee de dank en eer geven die Hem toekomt.

Mocht u hiervan iets willen bestellen, als wand- of tuindecoratie, dan zijn wij daar natuurlijk blij mee. Dat is voor ons weer een bijdrage in onze hobby.

Maar geniet u vooral met ons mee van de mooie natuur.

Voor de tekst heb ik gebruik gemaakt van de Herziene Staten Vertaling.

eerste dag; scheiding tussen licht en duisternis

In het begin schiep God de hemel en aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

tweede dag; de hemel als scheiding tussen de wateren

En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

derde dag; de drooggevallen aarde en het samengestroomde water

En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.

vierde dag; de lichten aan de hemelkoepel

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo. En God maakte de twee grote lichten: Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

vijfde dag; de waterdieren en de vogels

En God zei: Laat het water wemelen van de levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf! En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde! Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.

zesde dag; de dieren op het veld en de mens

En God zei: Laat de aarde levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de de aarde, naar zijn soort! En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.

En God zei laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en van alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al water over de aarde kruipt, waarin het leven is, heb Ik het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

zevende dag; rustdag

Zo zijn de hemel en aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Om een logische structuur aan te brengen in de fotocategorieën, heb ik er bewust voor gekozen om de foto’s in te delen naar de zeven dagen van de Schepping. Daar staan onze favoriete foto’s. De overige categorieën hieronder hebben specifieke kenmerken of bevatten foto’s welke niet geplaatst zijn bij de schepping..

overige categorie

De overige categorieën hebben specifieke kenmerken of bevatten foto’s welke niet geplaatst zijn bij de schepping..

Home » Foto en blog categorie » De schepping in 7 dagen

Alle blog categoriën op een rijtje

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *